Jízda v levém pruhu

Co bude dál? Co dál? Za dva roky nebo za rok napíši knihu rozhovorů s Tebou. V týmu mladých lidí, a jsou jich stovky, kteří prošli naším táborem, cítím obrovskou energii a pomalu si říkám, že je čas na novou hračku. Jak

Jízda v levém pruhu

Co bude dál? Co dál? Za dva roky nebo za rok napíši knihu rozhovorů s Tebou. V týmu mladých lidí, a jsou jich stovky, kteří prošli naším táborem, cítím obrovskou energii a pomalu si říkám, že je čas na novou hračku. Jak

Radost z Boha

Chvěje se zem a stojíme na prahu věku Ducha Svatého. Pořád jakoby v duchovní mrákotě, duchovně ztučnělí u obrazovek, jinak to neumím říct, ochromení, bez vůle, lenošní, zpohodlnělí, toužící jen nějak se vzrušit, tu jídlem, tu hororem, tu stránkami na

Radost z Boha

Chvěje se zem a stojíme na prahu věku Ducha Svatého. Pořád jakoby v duchovní mrákotě, duchovně ztučnělí u obrazovek, jinak to neumím říct, ochromení, bez vůle, lenošní, zpohodlnělí, toužící jen nějak se vzrušit, tu jídlem, tu hororem, tu stránkami na

Nevyžádané rady mládeži

Víš, při maratonu je velmi jednoduché běžet tak, až omdlíš a padneš, nic na tom není. To ti řeknou všichni, kdo běhají dlouhé tratě. Jednoduše se rozběhneš příliš rychle, no a pak jen počkáš, až se Ti zatmí před očima

Nevyžádané rady mládeži

Víš, při maratonu je velmi jednoduché běžet tak, až omdlíš a padneš, nic na tom není. To ti řeknou všichni, kdo běhají dlouhé tratě. Jednoduše se rozběhneš příliš rychle, no a pak jen počkáš, až se Ti zatmí před očima

Tváří v tvář zemi

V přírodě je jakási divoká estetika, krásný nám přijde zpěv drozda na jaře i když nejsem rozmnožovací partnerkou, uchvátí nás vzdušné tance čejky, i když nejsou určeny pro nás, žasneme nad krásou koniklece, i když nejsme ani koniklece, ani včely. Zde

Tváří v tvář zemi

V přírodě je jakási divoká estetika, krásný nám přijde zpěv drozda na jaře i když nejsem rozmnožovací partnerkou, uchvátí nás vzdušné tance čejky, i když nejsou určeny pro nás, žasneme nad krásou koniklece, i když nejsme ani koniklece, ani včely. Zde

Příběhy z jiného vesmíru

Ta otázka není banální a položila mi ji významná filosofka. Natálce budou čtyři roky a rodiče ji s úsměvem odkázali na mě. Jen se s tím poper, smáli se mi. Otázka není položena jako proč jsme zde a jaký je

Příběhy z jiného vesmíru

Ta otázka není banální a položila mi ji významná filosofka. Natálce budou čtyři roky a rodiče ji s úsměvem odkázali na mě. Jen se s tím poper, smáli se mi. Otázka není položena jako proč jsme zde a jaký je

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

Celou kapitolu o knize Genesis a výklad textu Roberta Sackse, Jonathana Sackse, Leona Kasse a dalších uvádím jako pokus o proniknutí do židovského způsobu uvažování, kde každé místo z Tóry má mít „až sedmdesát různých výkladů“ a jako doklad toho,

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

Celou kapitolu o knize Genesis a výklad textu Roberta Sackse, Jonathana Sackse, Leona Kasse a dalších uvádím jako pokus o proniknutí do židovského způsobu uvažování, kde každé místo z Tóry má mít „až sedmdesát různých výkladů“ a jako doklad toho,

Neumělcům života

Přechod byl příliš rychlý. Tak rychlý, že se určité věci ukázaly jinak, než je člověk zvyklý, natolik překotně, že jsem nějak nezapadl do rytmu města. Ze skal, plachtících kondorů a chladných vichřic ostrých údolí noc v autobuse, den a noc

Neumělcům života

Přechod byl příliš rychlý. Tak rychlý, že se určité věci ukázaly jinak, než je člověk zvyklý, natolik překotně, že jsem nějak nezapadl do rytmu města. Ze skal, plachtících kondorů a chladných vichřic ostrých údolí noc v autobuse, den a noc

Život je sacra zajímavej

Doklad o tom, že to není jen prázdné mluvení nebo rešerše mystické literatury, má Karel podložen životem. Neumím si jinak představit, že by člověk jako on po všem co prožil mohl zůstat nezahořklý, radostný a spokojený. Kdybych měl naše setkání

Život je sacra zajímavej

Doklad o tom, že to není jen prázdné mluvení nebo rešerše mystické literatury, má Karel podložen životem. Neumím si jinak představit, že by člověk jako on po všem co prožil mohl zůstat nezahořklý, radostný a spokojený. Kdybych měl naše setkání

Modlitba argentinských nocí

Nejprve obvyklá korespondence přes mail, Milý otče, rádi bychom v naší diecézi uspořádali setkání mladých… zveme různé experty… byli bychom velmi rádi, kdyby… Odepisuji, že nejsem expert, mládeži nerozumím, jsem suchar a mluvím nezajímavě a jistě se najde mnoho lepších

Modlitba argentinských nocí

Nejprve obvyklá korespondence přes mail, Milý otče, rádi bychom v naší diecézi uspořádali setkání mladých… zveme různé experty… byli bychom velmi rádi, kdyby… Odepisuji, že nejsem expert, mládeži nerozumím, jsem suchar a mluvím nezajímavě a jistě se najde mnoho lepších

Loď

My lidé jsme plni tajemství. Jeden skrze druhého nasloucháme melodii jediného tichého Slova znějícího vesmírem, ve vztahu se tápavě dotýkáme nejvnitřnějšího základu bytí, podstaty vesmíru. Všichni se jej chceme dotknout, všichni chceme zakusit podstatu sebe, všichni toužíme. Je zde mezi

Loď

My lidé jsme plni tajemství. Jeden skrze druhého nasloucháme melodii jediného tichého Slova znějícího vesmírem, ve vztahu se tápavě dotýkáme nejvnitřnějšího základu bytí, podstaty vesmíru. Všichni se jej chceme dotknout, všichni chceme zakusit podstatu sebe, všichni toužíme. Je zde mezi

kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec

Neuvidíte-li zázraky a divy, říká Kristus, neuvěříte. Přál bych si, abych se uměl dívat kolem sebe, abych viděl. Kéž bych svůj život zde, nebe a hvězdy, květiny a motýly vnímal jako zázrak, jako něco nesamozřejmého, jako něco, co by nemuselo

kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec

Neuvidíte-li zázraky a divy, říká Kristus, neuvěříte. Přál bych si, abych se uměl dívat kolem sebe, abych viděl. Kéž bych svůj život zde, nebe a hvězdy, květiny a motýly vnímal jako zázrak, jako něco nesamozřejmého, jako něco, co by nemuselo

Probouzení

O moravském katolicismu se nikde v Katolických novinách nedočteme, je to ledovcová řeka, která teče pod povrchem, ale je široká a silná. Katolickými novinami se nesmíme nechat zmást, neboť, jak známo, je píší pražští intelektuálové pro moravské katolíky a na

Probouzení

O moravském katolicismu se nikde v Katolických novinách nedočteme, je to ledovcová řeka, která teče pod povrchem, ale je široká a silná. Katolickými novinami se nesmíme nechat zmást, neboť, jak známo, je píší pražští intelektuálové pro moravské katolíky a na

Místo, na němž stojíš, je posvátná země

Někdy se v hodinách náboženství studenti ptají, jak je možné, že se ve Starém zákoně děly věci, které se děly. Jak je možné, že dobrý Bůh Jahve přikazuje či schvaluje různé krutosti? Za příklad poslouží známý příběh, ve kterém Jozue,

Místo, na němž stojíš, je posvátná země

Někdy se v hodinách náboženství studenti ptají, jak je možné, že se ve Starém zákoně děly věci, které se děly. Jak je možné, že dobrý Bůh Jahve přikazuje či schvaluje různé krutosti? Za příklad poslouží známý příběh, ve kterém Jozue,

Poslední země

Srovnání obou osamocených pobytů, v trapistickém klášteře i na Antarktidě se nabízí. Oba jsou v mnohém výrazně rozdílné, ale oba se sobě přesto překvapivě podobají. V trapistickém klášteře je podobně jako na Antarktidě stálé ticho a čas se dělí zcela

Poslední země

Srovnání obou osamocených pobytů, v trapistickém klášteře i na Antarktidě se nabízí. Oba jsou v mnohém výrazně rozdílné, ale oba se sobě přesto překvapivě podobají. V trapistickém klášteře je podobně jako na Antarktidě stálé ticho a čas se dělí zcela

návrat ke Stromu života

My lidé jsme jako jediní schopni tvořit umění, schopni slavit, schopni odlišit dobro a zlo a schopni svobody. Někdy v terénu, při naslouchání zpěvu velryb na Antarktidě nebo pozorování šimpanzů v ZOO mne napadá mírně heretická myšlenka, kdo bude druhý.

návrat ke Stromu života

My lidé jsme jako jediní schopni tvořit umění, schopni slavit, schopni odlišit dobro a zlo a schopni svobody. Někdy v terénu, při naslouchání zpěvu velryb na Antarktidě nebo pozorování šimpanzů v ZOO mne napadá mírně heretická myšlenka, kdo bude druhý.

Šestá cesta

Tuto knihu chci věnovat Pánu Bohu, jako výraz vděčnosti za život na Zemi. Divadlo, do kterého jsme se narodili je pro mě čím dál méně pochopitelné. Píšu tuto poslední kapitolu v začínajícím jaře 2004, kdy ještě leží sníh, ale příroda

Šestá cesta

Tuto knihu chci věnovat Pánu Bohu, jako výraz vděčnosti za život na Zemi. Divadlo, do kterého jsme se narodili je pro mě čím dál méně pochopitelné. Píšu tuto poslední kapitolu v začínajícím jaře 2004, kdy ještě leží sníh, ale příroda

Tančící skály

Na konci přednášek mám pocit, o kterém jsem mluvil v úvodní hodině, a to, že nejdůležitější zůstalo nevyřčeno někde mezi řádky. O Thálétovi z Miléta se vypráví, že jednou večer prý při chůzi pozoroval hvězdnou oblohu a přitom spadl do

Tančící skály

Na konci přednášek mám pocit, o kterém jsem mluvil v úvodní hodině, a to, že nejdůležitější zůstalo nevyřčeno někde mezi řádky. O Thálétovi z Miléta se vypráví, že jednou večer prý při chůzi pozoroval hvězdnou oblohu a přitom spadl do