Tváří v tvář zemi

V přírodě je jakási divoká estetika, krásný nám přijde zpěv drozda na jaře i když nejsem rozmnožovací partnerkou, uchvátí nás vzdušné tance čejky, i když nejsou určeny pro nás, žasneme nad krásou koniklece, i když nejsme ani koniklece, ani včely.

Zde by bylo možno namítnout, že se jedná o květiny a ptáky, se kterou máme dlouhou evoluční zkušenost, a že tedy my je jako krásné vnímáme jaksi subjektivně, ze zvyku, vždyť jsme se pozorovali roky a roky a před námi naši předkové a před nimi zase ti jejich. Zpěv ptáků a západy slunce považujeme za hezké, protože je již jaksi máme ve své DNA, či v kolektivním nevědomí, nebo jak by tutéž skutečnost ten který obor vyjádřil svým jazykem.

Problémem je ovšem to, že nám jako krásné připadají i scenérie, které vidíme my jako první generace vůbec, krajiny, se kterými jsme nikdy neměli žádnou zkušenost. Fotografie Hubbleova teleskopu, záběru z Marsu pořízené sondou Curiosity, fotografie nitra rostlinných buněk speciálními mikroskopy. Nemusím být astrofyzikem ani cytologem. Přitom ovšem to první, co člověka při pohledu do těchto zemí napadne je zážitek jakési divoké, nikdy předtím nevídané krásy.

A toto je poslední důvod pro ochranu přírody. Nejenom že je chrámem Božím, nejen že je domovem, který ruku v ruce s Bohem budujeme, nejen že je pro nás místem zdrojů a že jsme její součástí v mnohem silnějším smyslu, než jsme kdy mysleli. Stojí za to ji zachránit především pro její výstřední krásu, proto, že ona sama je uměleckým dílem, že je knihou, které doposud není dopsána, která doposud není dočtena. Protože nebesa skutečně vypravují o Boží slávě. A tak, jako si vážíme kláštera ve Zlaté koruně nebo Santiniho Zelené hory, o které se říká, že je to modlitba v kameni,  si začínáme víc a víc vážit i krajiny kolem nich. Mezi klenoty české země patří Kaple svatého Kříže na Karlštejně stejně jako smaragdově zelený váleček český na Žatecku, jemně růžový hvozdík moravský u Moravského Krumlova nebo pestrokřídlec podražcový v Podyjí. Podobně jako nebesa, i oni vypravují.

ukázka z knihy Tváří v tvář Zemi (2016)